Kulung (Nepal)

[aka Rai, Khulunge Rai, Kulu Ring]

Classification: Sino-Tibetan

·

threatened