Burji

[aka Bambala, Bembala, Daashi]

Classification: Afro-Asiatic

·

vulnerable