Eastern Buryat

[aka Mongolian Buriat, бурят-монгольский язык, buryaad xelen]

Classification: Mongolic

·

vulnerable

  • Grammatika Burjatskogo Jazyka: I: Fonetika i Morfologia . G. D. Sanzheev (1962) · Moskva: Izdatel'stvo Vostochnoj Literatury

  • Buryat ( pp. 102-128 ) . Elena Skribnik (2003) · In The Mongolic Languages Routledge Family Series · edited by Juha Janhunen, · London & New York: Routledge

  • Burjatskij jazyk ( pp. 37-51 ) . Darbeeva, A. A. (1997) · In Jazyki mira, Mongol'skie jazyki, Tunguso-Man'chzhurskie jazyki, Japonskij jazyk, Korejskij Jazyk edited by Alpatov, V. M. et al. · Indrik

  • Buriat Grammar . Poppe, Nicholas (1960) · Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series · Vol. 2 · Indiana University

  • Buryat ( pp. 102-128 ) . Skribnik, Elena (2003) · In The Mongolic Languages edited by Janhunen, Juha · Routledge

  • Grammatika burjatskogo jazyka: Fonetika i morfologija . Sanzheev, G. D. et~al. (1962) · Izdatel'stvo vostochnoj literatury

  • Polipredikativnye sinteticheskie predlozhenija v burjatskom jazyke . Skribnik, Elena K. (1988) · Nauka

  • Russko-Burjat-Mongol'skij slovar' . Anonymous, (Burjat-Mongol'skij Gosudarstvennyj Nauchno-Issledovatel'skij Institut) (1954) · Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannyx i Nacional'nyx Slovarej

  • Kratkij russko-burjatskij slovar': Orod-burjaad chelenej tobso slovar . Cydendambaev, C. B. and Imechenov, M. N. (1962) · Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nych slovarej