Warray

[aka Awarai, Awarra, Awarrai]

Classification: Gunwinyguan

·

critically endangered

No revitalization data has been reported for this language.