Piratapuyo

[aka Uaíana, Waíana, Uaicana]

Classification: Tucanoan

·

threatened