Ngan'gityemerri

[aka Ngan'gityemeri, Ngan'gikurunggurr, Nangikurrunggurr]

Classification: Southern Daly

·

endangered

Language metadata

Ngan'gityemeri, Ngan'gikurunggurr, Nangikurrunggurr, Ngenkikurrunggur, Ngangikarangurr, Ngankikurrunkurr, Nangikurunggurr, Ngankikurungkurr, Tyemeri, Marityemeri, Ngangikurrunggurr, Moil, Ngangikurongor, Ngangikurrungur, Nangityemeri, Ngenkityemeri

Southern Daly

None

ISO 639-3

nam

As csv

OLAC search

Language information by source

Discussion

comments powered by Disqus