Kerek

[aka керекский язык]

Classification: Chukotko-Kamchatkan

·

critically endangered

  • Kategorii imeni sushchestvitel'nogo v chukotsko-kamchatskikh jazykakh ( pp. 76-111 ) . Skorik, P. Ya (1986) · In Paleoaziatskie jazyki Nauka

  • Kerekskij jazyk ( pp. 310-333 ) . Skorik, P. I. (1968) · In Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongolskie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziatskie jazyki edited by Skorik, P. Ja. · Nauka

  • Imperative in Kerek ( pp. 145-158 ) . Volodin, Aleksandr P. (2001) · In Typology of Imperative Constructions edited by Xrakovskij, Viktor S. · Lincom Europa