Sangtam Naga

[aka Sangtam,Isachanure,Lophomi]
·

vulnerable