Algherese Catalan

Classification: Indo-European

·

vulnerable

resource

EL CATALÀ DE L’ALGUER: UN MODEL D’ÀMBIT RESTRINGIT

EL CATALÀ DE L’ALGUER: UN MODEL D’ÀMBIT RESTRINGIT INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS BIBLIOTECA FILOLÒGICA, XLVIII

Abraham Menahem

Barcelona- Catalunya

Comments