Huaylas Quechua

[aka Quechua ancashino, Ancash Quechua,]

Classification: Quechuan

·

vulnerable