Catalan Sign Language

[aka Llengua de Signes Catalana, Llengua Catalana de Signes, ...]

Classification: Sign Language

·

vulnerable

resource

Llengua de Signes Catalana

Llengua de Signes Catalana

Llengua de Signes Catalana by Generalitat de Catalunya (Catalonia's Government) Found on: http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Publicada-al-DOGC-lordre-de-creacio-del-Premi-LSC-de-foment-de-la-llengua-de-signes-catalana

LUDOVICA FONSATO

Jan. 1, 2015

Comments