Livonian

[aka rānda kēļ, Liv, Liivõ Keelj]

Classification: Uralic

·

awakening

guide

Latviešu - Lībiešu vārdnīca. Latvian - Livonian Dictionary.

Tūrisma materiālu izstrādei, uzziņas līdzekļu un teritorijas iedzīvotāju lībiskās identitātes uzturēšanai.

Read document

"Lauku ceļotājs"

R. P.

"Lauku ceļotājs"

2010

Wordlists, vocabulary and dictionaries

Other

Comments

  • user avatar

    _ _ 2473 days ago

    Very good, thank you for uploading this dictionary!!