Lowland Ecuadorian Quichua

[aka Napo, Napo Quichua, Lowland Napo Quichua]

Classification: Quechuan

·

vulnerable

Videos

Links