Hawaiian

[aka 'Ōlelo Hawai'i, 'Ōlelo Hawai'i Makuahine,]

Classification: Austronesian

·

severely endangered

resource

Ke Aukahi Hoʻōla ʻŌlelo Hawaiʻi

ʻO kēia koʻu mau manaʻo no koʻu komo ʻana aku i kēia aukahi hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi.

Ākeamakamae Kiyuna

Ākeamakamae Kiyuna

Comments

  • user avatar

    Gary Holton 1683 days ago

    This video appears to have been removed by the user.