Ngizim

[aka Ngezzim, Ngizmawa, Ngizimanci, Ngo:djin, Ngojin]

Classification: Afro-Asiatic

·

vulnerable