Wayu

[aka Hayu, Vayu, Wayo]

Classification: Sino-Tibetan

·

endangered