Lowland Kichua

[aka Ingano, Quijo, Napo]

Classification: Quechuan