Ngaanyatjarra

[aka Nyanganyatjara, Ngaanjatjarra, Ngadawongga]

Classification: Pama-Nyungan

·

threatened